What I Am About To Say To You So Hear I Always Love You By Miftachul Wachyudi Yudee1. What I am about to say to you, ...... so Hear...... ( I Always Love You) - by Miftachul Wachyudi (Yudee)


2. Always Be with Me - with Miftachul Wachyudi (Yudee)


3. Loving you always - by Miftachul Wachyudi (Yudee)


4. MY LOVE FOR YOU WILL ALWAYS BE - By Miftachul Wachyudi (Yudee) ..............


5. When I Think About me and You (i Always Love You) - by Miftachul Wachyudi (Yudee)


6. I Love You So (I Will Always Love You) - by Miftachul Wachyudi (Yudee)


7. I Love You Lots and Will always do - by Miftachul Wachyudi (Yudee)


8. Ah, how good it was to hear your voice- Miftachul Wachyudi Yudee


9. My Love For You Will Always Be - by Miftachul Wachyudi (Yudee)


10. KuLayangkan Padamu Rasa Cinta, Sayang dan Rinduku Agar Kau Disampingku - by Miftachul Wachyudi (Yudee)


11. Kulayangkan Padamu Rasa Cintaku - by Miftachul Wachyudi (Yudee)


12. I Love You, I Can't Explain Why - by Miftachul wachyudi (Yudee)


13. Think About Every Night and Every Day (This Some One Is You)- by Miftachul Wachyudi (Yudee)_01


14. I'm so glad I'm the one you found (I Love you to be with me) - by Miftachul Wachyudi (Yudee)


15. aku semakin cinta - by Miftachul Wachyudi (Yudee)


16. How Much Do I Love You - by Miftachul Wachyudi (Yudee)


17. Think About Every Night and Every Day (This Some One Is You)- by Miftachul Wachyudi (Yudee)_01


18. I Want You To Know, I Love You So - by Miftachul Wachyudi (Yudee).....999999999999999


19. Kulayangkan Padamu Rasa Cintaku - by Miftachul Wachyudi (Yudee)


20. Rindu Mencumbu Bertemu / Rindu Sendu Kelu Aku Suka Kamu - by Miftachul Wachyudi (Yudee)


Recent Searches Source